Happy Hearts

LANGUAGE TEACHING MATERIALS AND TOOLS TO SUPPORT CHILDREN’S LOVE OF LEARNING AND BUILD HEALTHY RELATIONSHIPS. PRINTABLES THAT FACILITATE OPEN DISCUSSIONS AND HELP WITH EMOTIONAL INTELLIGENCE, SELF-REGULATION, AND RESILIENCE.
EЗИКОВИ МАТЕРИАЛИ, С КОИТО ВИЕ, РОДИТЕЛИ И ВЪЗПИТАТЕЛИ, ДА ПОДКРЕПИТЕ ДЕЦАТА СИ, ТЯХНАТА ЖАЖДА ЗА ЗНАНИЯ И ДА УТВЪРЖДАВАТЕ ДЪЛБОКАТА И СИЛНА ВРЪЗКА В СЕМЕЙСТВОТО. МАТЕРИАЛИТЕ СА С ЕЗИКОВА ЦЕЛ И СПОМАГАТ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ, САМОРЕГУЛИРАНЕ ПРИ ДЕЦАТА И НАСЪРЧАВАТ ОТКРИТИ ДИСКУСИИ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *