About

Language teaching materials and tools to support children's love of learning and build healthy relationships. Printables that facilitate open discussions and help with emotional intelligence, self-regulation, and resilience.
I am a mom and I fail big time every day. I do celebrate my tiny wins, too. I create language teaching materials to support you so that today you “go to bed a little wiser than when you woke up” Scott Dinsmore.

Eзикови материали, с които вие, родители и възпитатели, да подкрепите децата си, тяхната жажда за знания и да утвърждавате дълбоката и силна връзка в семейството. Материалите са с езикова цел и спомагат изграждането на емоционална интелигентност, саморегулиране при децата и насърчават открити дискусии.
Аз съм майка- провалям се главоломно и гръмко всеки ден. Успявам на дребно всеки ден. Правя езикови материали, с които целя да ви подкрепя така, че "когато си лягате да сте по-мъдри родители отколкото когато сте се събудили." Скот Динзмор