5 simple ways to encourage brain development in little ones

My take from a post I read recently.

Read the original post by Elissa Nadworny bere.

5 simple ways to encourage brain development in little ones.
1. Maximize love, manage stress
2. Talk, sing and point
3. Count, group and compare
4. Explore through movement and play
5. Read and discuss stories
#parenting #braindevelopment #childdevelopment

5 лесни начина за подпомагане развитието на мозъка на малки деца
1. Контролирайте стреса (грижете се за себе си), и не пестете обич и ласки
2. Говорете, пейте и показвайте
3. Бройте, групирайте и сравнявайте
4. Опознаване чрез движение и игра
5. Четете книжки и обсъждайте историите и връзката им с действителността
#мозъчноразвитие #детскоразвитие #родителскиумения

Read the original post by Elissa Nadworny bere.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *